Privacy

Privacy statement

Deze website wordt beheerd door Alliander N.V. ("Alliander"). Wanneer u deze internetsite bezoekt kan Alliander persoonsgegevens over u verzamelen. Deze persoonsgegevens verzamelt Alliander direct (via een verzoek om gegevens aan u) en indirect. Alliander zal deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in dit Privacy Statement omschreven doeleinden en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen. Dit Privacy Statement beschrijft:

  • de doeleinden van de gegevensverwerking door Alliander met betrekking tot deze internetsite;

  • het gebruik van cookies;

  • de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Doeleinden van gegevensverwerking

Alliander verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van deze internetsite:

  • ten behoeve van haar bedrijfsvoering;

  • om webstatistieken te ontwikkelen.

De door u verstrekte informatie kan worden gebruikt om zonodig contact met u op te nemen, bijvoorbeeld om u te informeren over wijzigingen in de functionaliteit van de internetsite of om u diensten aan te bieden waarop u prijs zou kunnen stellen, tenzij u hebt aangegeven geen aanbiedingen van diensten te willen ontvangen.

Bijzondere persoonsgegevens

Het is niet de bedoeling dat Alliander via deze internetsite bijzondere persoonsgegevens verzamelt, zoals informatie omtrent politieke opvattingen, godsdienstige overtuiging, gezondheid of andere zaken. In gevallen waarin Alliander wel dergelijke gegevens wenst te verzamelen, zal u vooraf om uitdrukkelijke toestemming worden verzocht. Wij wijzen u erop dat u door het ongevraagd verstrekken van bijzondere persoonsgegevens aan Alliander uitdrukkelijk instemt met het hierboven beschreven gebruik van deze gegevens.

Cookies

Alliander mag informatie verzamelen en analyseren die verbonden is aan het gebruik van deze website, zoals:

  • domeinnaam;

  • het aantal hits;

  • welke pagina's zijn bezocht;

  • vorige/volgende bezochte sites;

  • de duur van een gebruikerssessie.

Deze gegevens kunnen worden verzameld via cookies. Een cookie is een tekstbestand dat relevante informatie bevat die onze webpaginaserver uit uw browser kan halen. Onze webpaginaserver mag alleen cookies opvragen die betrekking hebben op de informatie die via internet tussen u en Alliander is uitgewisseld. Cookies die geen veiligheidsgevoelige informatie bevatten, kunnen op een zodanige wijze op uw vaste schijf worden opgeslagen, zodat zij bij een volgend internetbezoek, beschikbaar zijn. U kunt het gebruik van cookies toestaan of weigeren door de instellingen van uw browser te wijzigen. Als u het gebruik van cookies wilt voorkomen, zal de bedoelde informatie niet langer door uw browser worden opgeslagen en bij elk internetbezoek zullen de gegevens worden gevraagd en moeten worden ingevoerd. De instellingen wat betreft cookies verschillen per browser.

Internetsites van derden

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Uitoefening van rechten; contact opnemen met Alliander

Indien u geen marketinginformatie van Alliander wenst te ontvangen, kunt u dat kenbaar maken per gewone post:

Alliander N.V. 
Afdeling Klant & Markt PAC 2PB3100
Postbus 50
6920 AB Duiven

Indien u zich eerder hebt aangemeld voor nieuwsbrieven via e-mail en u deze niet meer wilt ontvangen, moet u zich hiervoor apart afmelden.

Als u vragen hebt over dit Privacy Statement, onze activiteiten op het gebied van gegevensverwerking of uw omgang met deze internetsite, kunt u deze indienen via het online vraagformulier of per gewone post:

Alliander N.V.
Afdeling Juridische Zaken PAC 2PB1130
Postbus 50
6920 AB Duiven

Wijzigingen

Alliander behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Raadpleeg daarom geregeld dit Privacy Statement om van de wijzigingen op de hoogte te blijven.