Homepage

Alliander werkt volop aan de energie van vandaag en morgen

In 2050 wil Nederland klimaatneutraal zijn. Dit houdt in dat we ons energiesysteem op een andere manier moeten inrichten want de vraag naar energie verandert en neemt aanzienlijk toe. De herinrichting van ons energiesysteem is dan ook de grootste verbouwing van ons land. Netbeheerders zijn sterk aan het opschalen en bouwen zoveel mogelijk infrastructuur bij. Maar de uitvoering moet sneller. De regionale netbeheerders investeren samen tot 2030 naar verwachting circa € 60 miljard om knelpunten in het elektriciteitsnet op te lossen en het net uit te breiden. Afgelopen jaar realiseerden we duizenden elektriciteits- en gasaansluitingen. We bouwden meer dan 1.300 nieuwe transformatorhuisjes en pasten er zo’n 850 aan. Verder legden we honderden kilometers elektriciteitskabel en gasleiding.

Lees het jaarverslag over 2023

Trends en ontwikkelingen

2023 kenmerkte zich opnieuw door talrijke mondiale ontwikkelingen die diep ingrijpen in de maatschappij, de energietransitie en het energiesysteem. De mondiale energiemarkt werd onvoorspelbaarder en de toegang tot het elektriciteitsnet kwam verder onder druk te staan door sterke elektrificatie. Dat terwijl er schaarste is in personeel, de ruimte in Nederland, en materialen en grondstoffen. We zagen de maatschappij  en publieke opinie verharden. 

Meer over trends en ontwikkelingen

Onze prestaties in 2023

Klantgemak consumenten

43%

49% in 2022

Klantgemak zakelijk

36%

34% in 2022

Uitvalduur elektriciteit

23,2

minuten

21,3 minuten in 2022

Uitvalduur gas

116

seconden

59 seconden in 2022

Zonne-energie

7.362

MW

5.874 MW in 2022

Netto CO2-uitstoot 

0

kton

29 kton in 2022

Circulariteit

31

%

28% in 2022

Resultaat na belasting

€ 267

miljoen

€ 198 miljoen in 2022

Investeringen

€ 1.411

miljoen

€ 1.228 miljoen in 2022

FFO/nettoschuldpositie

21,1

%

19,2% in 2022

Ons impactmodel

Vermindering van kapitaalwaarde

(€ miljoen)

Vermeerdering van kapitaalwaarde

Vermindering van kapitaalwaarde

Vermeerdering van kapitaalwaarde

Gekwantificeerd in € miljoen
Niet gekwantificeerd in € miljoen

Hoe wij waarde creëren

We zetten de bronnen en kapitalen die ons ter beschikking staan zo efficiënt mogelijk in. We richten ons daarbij op een zo groot mogelijke maatschappelijke bijdrage.

Ons waardecreatiemodel

Werving technici

Het energiesysteem van de toekomst bouwen we voor iedereen en met iedereen. We streven naar een goede diversiteitsbalans op alle niveaus. Diversiteit maakt ons aantrekkelijk voor talent, verbetert besluitvorming en maakt ons innovatiever.

De samenstelling van onze organisatie

Een steeds groener Alliander

Alliander heeft in 2023 mede dankzij groencertificaten een klimaatneutrale bedrijfsvoering bereikt. Dat wil zeggen dat we in 2023 per saldo geen CO2 hebben uitgestoten als gevolg van onze netactiviteiten, kantoren en voertuigen. Dit is de afgelopen jaren bereikt door CO2-emissies te verminderen en te vergroenen.

Onze duurzame organisatie