Verduurzaming van de energievoorziening en van onze organisatie

Als netbeheerder zorgen we ervoor dat niet alleen onze gas- en elektriciteitsnetten klaar zijn voor een duurzame toekomst maar ook onze marktfaciliterende systemen en diensten. We werken toe naar een nieuwe situatie van meer bewustzijn en keuzes in energieopwek en -verbruik en een duurzaam energiesysteem dat betrouwbaar, bereikbaar en betaalbaar is. Dat kunnen we niet alleen. Om dat te realiseren is het nodig dat alle partijen samen een duidelijk beeld hebben van het energiesysteem in 2050 en de weg daarnaartoe.  

Gerelateerde onderwerpen

Dit hoofdstuk gaat over wat wij doen op het gebied van duurzaamheid van de energievoorziening en onze eigen organisatie. De gerapporteerde informatie heeft betrekking op thema's die wij en onze stakeholders belangrijk vinden. Daarbij dragen de activiteiten bij aan SDG's.

Materiële thema's

SDG’s

     

Klantgroepen

A) Energiezekerheid klant
B) Klimaatverandering
E) Ketenverantwoordelijkheid
F) Governance
G) Dialoog met stakeholders
H) Circulaire bedrijfsvoering

       

Klanten
Aandeelhouders
Investeerders

Duurzame ontwikkeling in ons verzorgingsgebied

Opgesteld vermogen zonne-energie

7.362

MW

+25,3%

t.o.v. 2022

5.874 MW in 2022

Opgesteld vermogen windenergie

1.824

MW

-1,4%

t.o.v. 2022

1.850 MW in 2022

Ingevoede hoeveelheid groen gas

75

miljoen m3

+13,6%

t.o.v. 2022

66 miljoen m3 in 2022

Aantal publieke laadpalen

16.648

+29,6%

t.o.v. 2022

12.850 in 2022

Doelen en resultaten duurzame bedrijfsvoering

Bruto CO2-uitstoot eigen bedrijfsvoering

425

resultaat 2023 in kton

≤ 416

doelstelling 2023 in kton

289 kton in 20221

Netto CO2-uitstoot eigen bedrijfsvoering

0

resultaat 2023 in kton

0

doelstelling 2023 in kton

29 kton in 20221

Circulariteit2

31%3

resultaat 2023

≥ 31%

doelstelling 2022

28% in 2022

  • 1Het resultaat van de bruto CO2-uitstoot en vergroeningen voor 2022 zijn herberekend op basis van de meest recente emissiefactoren en het voortschrijdend inzicht in de totale netverliezen van elektriciteit en gas in het jaar 2022.
  • 2De scope van de KPI Circulariteit is primaire assets: LS- en MS-kabels, gasbuizen, distributie- en vermogenstransformatoren en (slimme) elektriciteits- en gasmeters.
  • 3Onder 'Circulair ingekocht', verder in dit hoofdstuk, wordt nader op deze score ingegaan.