TCFD index

TCFD-Index

   
     

Taskforce on Climate related Financial Disclosures/TCFD*

     

Onderwerp

Hoofdstuk

Paragraaf - Referentie

Governance

   

Toezicht door bestuur rondom klimaatregerelateerde risico's en kansen

Corporate Governance
Overige informatie
Over Alliander

Risicomanagement en -beheersing
Overige niet financiele informatie: MVO Governance
Het profiel van Alliander: Onze strategie

Rol management bij beoordelen en beheersen van klimaatgerelateerde risico's en kansen

Corporate Governance

Over Alliander

Risicomanagement en -beheersing
Verslag RvC: Onderwerpen
Het profiel van Alliander: Trends en ontwikkelingen
Materialiteitstoets

Strategie

   

Beschrijving klimaatgerelateerde risico's en kansen op korte, middellange en lange termijn

Over Alliander

Corporate Governance
Verduurzamen energievoorziening

Het profiel van Alliander: trends en ontwikkelingen

Risicomanagement, Risicoparagraaf
Verduurzaming van het energiesysteem

Klimaatrisico's en adaptatie: TCFD

Beschrijving impact klimaatgerelateerde risico's en kansen op de activiteiten, strategie en financiële planning

Materialiteitsgrafiek
Kredietwaardige onderneming met solide rendement

Materialiteitsgrafiek
EU Taxonomy

Beschrijving van de veerkracht van de strategie van de organisatie rekening houdend met verschillende klimaatgerelateerde scenario's waaronder een 2 C graden of lager scenario

Verduurzamen energievoorziening

Verduurzaming organisatie: Klimaatrisico's en adaptatie: TCFD

Risicomanagement

   

Beschrijving klimaatgerelateerde risico's en kansen gerelateerd aan risicomanagement waaronder identificatie en inschattingsprocessen

Verduurzaming energievoorziening

Verduurzaming van het energiesysteem

Beschrijving van processen voor het beheer van klimaatgerelateerde risico's

Verduurzaming energievoorzieing

Verduurzaming organisatie: Klimaatrisico's en adaptatie: TCFD

Beschrijving van integratie van klimaatgerelateerde risico's naar identificatie, beoordeling en beheersing in het algemeen risicomanagement

Verduurzaming energievoorziening

Verduurzaming organisatie: Klimaatrisico's en adaptatie: TCFD

Indicatoren en doelstellingen

 

Beschrijving van maatstaven die worden gehanteerd voor inschatting van klimaatgerelateerde risico's

Verduurzaming energievoorziening
Onze impact op de maatschappij
Overige informatie

Doelen en resultaten
Impact en SDG's
Interactie met stakeholders

Rapporteer scope 1, 2 en indien van toepassing 3, van broeikasgasemissies en gerelateerde risico's

Verduurzaming energievoorziening


Overige informatie

Verduurzaming organisatie: Doelstellingen, Science-based target, Klimaatadaptatie

Overige niet financiële informatie

Rapporteer doelstellingen voor het beheer van klimaatgerelateerde risico's, kansen en prestaties ten opzichte van externe doelen

Verduurzaming energievoorziening

Kredietwaardige organisatie met solide rendement

Verduurzaming organisatie: Doelstellingen, Science Based Target's initiative
EU Taxonomy

  • *TCFD Recommendations 2017. TCFD is een internationale set aanbevelingen voor vrijwillige, consistente rapportage over klimaatgerelateerde financiele risico's voor organisaties. Doel is investeerders, financiele en andere stakeholders meer inzicht te verschaffen. De focus is gericht op fysieke, transitie en juridische risico's. Vanaf 2024 rapporteert Alliander conform de EU CSRD directive en EU Taxonomy bepalingen over klimaatgerelateerde risico's.