Enkelvoudig overzicht van het totaalresultaat

€ miljoen

2023

2022

Resultaat na belastingen

267

198

Mutatie kasstroom hedgereserve

-

7

     

Totaalresultaat inclusief niet-gerealiseerde resultaten

267

205