Een veilig energienetwerk en een veilige werk- en dataomgeving

Iedereen veilig thuis! Vanuit oprechte zorg voor elkaar. Veiligheid is onderdeel van de identiteit van Alliander en zit in ons denken, doen en laten. Het is de bril waardoor we naar ons werk kijken. Zo nemen wij de verantwoordelijkheid voor veilig werken. Alliander doet dit samen, en in gelijkwaardigheid, met haar partners.

Gerelateerde onderwerpen

Dit hoofdstuk gaat over wat wij doen op het gebied van veiligheid, privacy en cybersecurity. De gerapporteerde informatie heeft betrekking op thema's die stakeholders belangrijk vinden. Daarbij dragen de activiteiten bij aan SDG's.

Materiële thema's

SDG’s

Klantgroepen

C) Digitalisering en dataveiligheid
D) Goed werkgeverschap
E) Ketenverantwoordelijkheid
F) Governance
G) Dialoog met stakeholders
I) Veilige infrastructuur

       

Klanten
Medewerkers
Ketenpartners en aannemers

Doel en resultaat duurzame veilige werkomgeving

Lost Time Injury Frequency (LTIF)

2,0

resultaat 2023

 - 1

doelstelling 2023

1,92 in 2022

  • 1Voor de prestatie-indicator LTIF is geen target vastgesteld. Dit is ingegeven door het feit dat het aantal ongevallen met verzuim idealiter "0" zou moeten zijn. We willen daarbij telkens een dalende trend laten zien.
  • 2Het aantal normuren waarmee de LTIF wordt berekend is gelijk getrokken met sectorgenoten van 1.800 naar 1.600 uren, derhalve is de LTIF van 2022 herrekend naar 1,9.