Noot 21 Netto-omzet

€ miljoen

2023

2022

Transport- en aansluitdienst elektriciteit

1.839

1.300

Transport- en aansluitdienst gas

517

442

Meetdiensten

154

196

Overige omzet

215

212

     

Totaal

2.725

2.150

De netto-omzet over 2023 is ten opzichte van 2022 gestegen met € 575 miljoen naar € 2.725 miljoen, met name door de stijging van € 539 miljoen van de gereguleerde omzet elektriciteit. Zowel de tarieven van kleinverbruik als van grootverbruik zijn ten opzichte van 2022 gestegen doordat de gestegen kosten van de inkoop van transportcapaciteit en de inkoop van netverliezen gedeeltelijk in de tarieven is gecompenseerd. Daarnaast is ook sprake van een stijging van het aantal kleinverbruikaansluitingen (+ € 10 miljoen omzet) en hogere getransporteerde volumes voor grootverbruiker wat leidt tot € 10 miljoen hogere omzet.

De gereguleerde omzet Gas is ondanks de lagere hoeveelheid aansluitingen € 75 miljoen hoger door de hogere tarieven die zijn vastgesteld. De omzet uit meetdiensten daalt daarentegen met € 42 miljoen doordat deze tarieven lager zijn vastgesteld. De omzet overige producten bedraagt € 216 miljoen en ligt daarmee in lijn met voorgaand jaar.