Noot 39 Investeringen in deelnemingen

€ miljoen

Investeringen in dochterondernemingen

Investeringen in deelnemingen

Totaal

Boekwaarde per 1 januari 2022

2.670

1

2.671

       

Mutaties 2022

     

Ontvangen dividend

-82

-

-82

Resultaat boekjaar

197

-

197

Uitbreiding aandelenkapitaal

1

-

1

Overige mutaties

1

-

1

Totaal

117

-

117

       

Boekwaarde per 31 december 2022

2.787

1

2.788

       

Mutaties 2023

     

Ontvangen dividend

-19

-

-19

Resultaat boekjaar

264

-

264

Uitbreiding aandelenkapitaal

211

-

211

Overige mutaties

-

-

-

Totaal

456

-

456

       

Boekwaarde per 31 december 2023

3.243

1

3.244

In 2023 is voor een bedrag van € 19 miljoen (2022: € 82 miljoen) aan dividend ontvangen van een dochteronderneming. De uitbreiding van het aandelenkapitaal van € 211 miljoen in 2023 heeft betrekking op kapitaalstortingen bij dochterondernemingen van Alliander N.V. (2022: € 1 miljoen)

De ontvangen dividenden en kapitaalstorting van dochterondernemingen zijn een gevolg van de herstructurering van de vermogensverhoudingen bij deze ondernemingen conform het beleid van Alliander.

Het overzicht van gehouden kapitaalbelangen is opgenomen in het onderdeel ‘Dochterondernemingen en overige deelnemingen’ in het hoofdstuk ‘Overige informatie’.