Noot 56 Financiële lasten

€ miljoen

2023

2022

Leningen van derden

77

51

Overige financiële lasten

1

2

     

Totaal

78

53

De totale financiële lasten zijn € 25 miljoen hoger dan in 2022 door de nieuw aangetrokken financieringen, welke tegen hogere interestpercentages worden aangetrokken.