Vijfjarenoverzicht

€ miljoen

2023

2022

2021

2020

2019

Resultaat

         

Netto-omzet

2.725

2.150

2.120

2.009

1.930

Totaal bedrijfsopbrengsten

2.779

2.213

2.181

2.055

1.970

Totaal bedrijfskosten

-2.347

-1.903

-1.827

-1.736

-1.591

Bedrijfsresultaat

432

310

354

319

379

Resultaat na belastingen

267

198

242

224

253

           

Balans

         

Nettowerkkapitaal

9

-90

-132

-117

-91

Materiële vaste activa

9.972

9.091

8.501

7.958

7.476

Balanstotaal

11.646

10.692

10.209

9.422

8.791

Eigen vermogen

4.749

4.570

4.470

4.328

4.224

Totaal rentedragend vreemd vermogen

4.038

3.426

3.111

2.487

2.062

Totaal financiering

8.787

7.996

7.581

6.815

6.286

Investeringen in vaste activa

1.411

1.228

1.014

890

837

           

Kasstroom

         

Kasstroom uit operationele activiteiten

724

572

664

634

638

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-1.179

-1.175

-639

-775

-713

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

494

184

301

286

88

Vrije kasstroom

-455

-603

25

-141

-75

           

Ratio's

         

Nettoschuld/(nettoschuldpositie+eigen vermogen)

46,9%

43,8%

36,7%

38,7%

36,5%

FFO/nettoschuldpositie

21,1%

19,2%

25,8%

24,1%

29,0%

Rentedekking

12,2

12,1

17,2%

14,2

13,3

Solvabiliteit

46,1%

49,0%

53,8%

53,1%

55,6%

           

Aandelen per 31 december

         

Aantal uitstaande aandelen (duizend)

136.795

136.795

136.795

136.795

136.795

Uit te keren dividend

120

82

101

94

114

           

Overig

         

- Elektriciteit

         

Actieve aansluitingen per 31 december (x 1.000)

3.379

3.343

3.276

3.236

3.207

Nieuwe aansluitingen (x 1.000)

45

45

43

39

42

- Gas

         

Actieve aansluitingen per 31 december (x 1.000)

2.535

2.549

2.539

2.542

2.543

Nieuwe aansluitingen (x 1.000)

2

4

4

9

16

- Getransporteerde volumes

         

Elektriciteit (GWh)

39.838

25.651

27.262

28.946

28.548

Gas (miljoen m3)

4.343

4.672

6.056

5.632

5.860

Percentage netverlies1

4,85%

4,96%

4,21%

4,40%

4,52%

- Overig

         

Aantal afsluitingen (consumenten en zakelijke markt)

5.895

5.791

3.210

3.756

4.038

Gefaciliteerde switches van leveranciers (x 1.000)

745

526

918

1.128

851

Jaarlijkse uitvalduur elektriciteit Liander (minuten)

23,2

21,3

20,9

23,2

21,9

Gemiddeld aantal personeelsleden in dienst (fte)

7.903

6.102

5.936

5.786

5.686

  • 1De laatste twee jaren betreft een schatting.