Noot 48 Kortlopende verplichtingen en overlopende passiva

€ miljoen

2023

2022

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

25

19

Belastingen en premies sociale verzekeringen

117

48

Schulden ter zake van pensioenen

6

7

Rentedragende verplichtingen

901

426

Overige verplichtingen en overlopende passiva

108

73

     

Totaal kortlopende verplichtingen

1.157

573

De kortlopende verplichtingen en overlopende passiva hebben betrekking op handelsschulden, belastingschulden en overige kortlopende verplichtingen. In de schulden aan leveranciers en handelskredieten is inbegrepen een schuld van € 14 miljoen op minderheidsdeelnemingen (2022: € 4 miljoen). De rentedragende verplichtingen ultimo 2023 betreft voornamelijk de kortlopende financiering vanuit het ECP-programma ter hoogte van € 500 miljoen en een aflossingsverplichting voor 2024 van € 400 miljoen.