Noot 53 Afschrijvingen

€ miljoen

Bedrijfsgebouwen en -terreinen

Overig

Totaal

2023

     

Afschrijvingen

6

50

56

       

Totaal 2023

6

50

56

       

2022

     

Afschrijvingen

5

60

65

Desinvesteringen

2

-

2

       

Totaal 2022

7

60

67

In de kolom Overig zijn de afschrijvingen op de ICT-activa en op de gebruiksrechten vaste activa verantwoord.