SWOT

De energietransitie is echt op stoom. We moeten meer werk realiseren, het net flexibeler benutten als dat mogelijk is en vraag naar energie helpen reduceren. Onze organisatie kent in deze opgave sterke en zwakke punten. Daarnaast leiden ontwikkelingen in onze omgeving tot kansen en bedreigingen.

De energienetwerken van Alliander behoren tot de betrouwbaarste ter wereld. We spelen een centrale rol in het ontwerpen en realiseren van het duurzame energiesysteem van de toekomst. Daarbij vertrouwen we op onze medewerkers en onze partners. Het is essentieel dat we onze sterke positie als aantrekkelijke werkgever en betrouwbare samenwerkingspartner behouden. Intensievere samenwerking en energieplanologie is nodig om de uitdagingen aan te gaan. De nationale uitvoeringsagenda biedt kansen voor versnelling. Wij geven de rijksoverheid, gemeenten, provincies en bedrijven inzichten in de langjarige ontwikkeling van het energiesysteem, de mogelijkheden van het energienet en de maatschappelijke kosten van keuzes. Daarnaast bieden we datadiensten en werken we samen aan de ontwikkeling van flexibele energiemarkten. Wij werken in duurzame samenwerkingsverbanden met onze leveranciers en aannemers.

Ondanks al onze inspanningen kunnen wij steeds minder vaak voldoen aan de vraag van onze klanten, vanwege tekort aan capaciteit op het net. Daarnaast blijft het aantrekken en behouden van voldoende technici een uitdaging bij het behalen van onze maakbaarheidsdoelstelling, net als de beperkte beschikbaarheid van materialen. De beperkt beschikbare publieke ruimte en de complexe en langdurige ruimtelijke en vergunning processen hebben invloed op de snelheid waarmee wij kunnen bijbouwen. 

De snelle en toenemende digitalisering zorgt dat we accurater, sneller en efficiënter kunnen werken. Maar verdere digitalisering leidt ook tot verhoogde risico’s op cybercriminaliteit. Andere bedreigingen die we zien zijn de veranderende wet- en regelgeving en de betaalbaarheid van energie. In de politiek hebben we te maken met een toegenomen onvoorspelbaarheid en afgenomen stabiliteit, wat merkbaar is in de politieke vraagstukken over klimaat en energie. Deze bedreigingen en hoe wij hierop anticiperen staan uitgebreid beschreven in de risico-informatie.