Noot 57 Belastingen

€ miljoen

2023

2022

Belastinglast

10

-3

Mutatie latente belastingen

-9

1

     

Totaal

1

-2

De effectieve belastingdruk is 62% negatief. De afwijking ten opzichte van het nominale percentage (25,8%) wordt verklaard door permanente verschillen tussen de fiscale en commerciële resultaten, welke van de hele groep bij de Holding worden verantwoord. De belastingbate van € 1 miljoen bestaat uit een bate van € 7 miljoen over het boekjaar 2023, een bate van € 3 miljoen als gevolg van permanente verschillen alsmede de mutatie van de belastinglatentie van € 9 miljoen.