Noot 44 Langlopende verplichtingen

Rentedragende verplichtingen

€ miljoen

2023

2022

Boekwaarde per 1 januari

3.425

3.035

     

Mutaties

   

Nieuwe leningen

739

797

Aflossingen

-126

-409

Valuta-omrekenverschillen en overige mutaties

-

2

Totaal

613

390

     

Boekwaarde per 31 december

4.038

3.425

Langlopende leningen inclusief kortlopend deel

 

Effectief interestpercentage

Kortlopend deel

Langlopend deel

€ miljoen

2023

2022

2023

2022

2023

2022

Achtergestelde leningen

2,5%

2,2%

-

-

640

599

Onderhandse en groene leningen

1,4%

0,0%

1

126

310

310

Euro Medium Term Notes

1,8%

0,0%

400

-

2.187

2.090

Euro Commercial Paper

0,0%

0,5%

500

300

-

-

             

Boekwaarde per 31 december

   

901

426

3.137

2.999

Achtergestelde leningen

Deze leningen zijn door aandeelhouders ter beschikking gesteld. Zij zijn ten opzichte van de andere schuldverplichtingen achtergesteld.

Looptijden rentedragende verplichtingen

€ miljoen

2023

2022

Minder dan 1 jaar

901

426

Tussen 1 en 2 jaar

9

400

Tussen 2 en 3 jaar

299

10

Tussen 3 en 4 jaar

498

299

Tussen 4 en 5 jaar

528

497

Meer dan 5 jaar

1.803

1.793

     

Boekwaarde per 31 december

4.038

3.425