Noot 50 Bedrijfsopbrengsten

€ miljoen

2023

2022

Geactiveerde productie voor het eigen bedrijf

46

43

Overige bedrijfsopbrengsten

390

321

     

Totaal

436

364

De overige bedrijfsopbrengsten betreffen met name concernbrede activiteiten op holdingniveau.