Noot 51 Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten

€ miljoen

2023

2022

Inhuur aannemers, materiaalverbruik, personeel derden en overig

118

86

     

Totaal

118

86