Kengetallen EU-taxonomie

Netto omzet 2023

     

Criteria inzake substantiële bijdrage

GEAD-criteria
(geen ernstige afbreuk doen aan)

       

Economische activiteiten

Code

Absolute netto omzet

Netto omzet aandeel

Klimaat mitigatie

Klimaat adaptie

Water en mariene hulp-bronnen

Veront-reiniging

Circulaire economie

Bio-diversiteit en eco-systemen

Klimaat adaptie

Water en mariene hulp-bronnen

Circulaire economie

Veront-reiniging

Bio-diversiteit en eco-systemen

Minimum-garanties

Op taxonomie afgestemd aandeel netto omzet jaar N

Op taxonomie afgestemd aandeel netto omzet jaar N-1

Categorie (faciliterend / transitie activiteit)

 

€ mln

%

J/N

J/N

J/N

J/N

J/N

J/N

J/N

J/N

J/N

J/N

J/N

J/N

%

%

F / T

A. Voor de taxonomie in aanmerking komende activiteiten

                                   

A.1 Ecologisch duurzame activiteiten (op taxonomie afgestemd)

                                   

Transmissie en distributie van elektriciteit

4.9

2.028

74%

J

N

N

N

N

N

J

nvt

J

J

J

J

74%

0%

F

Netto omzet ecologisch duurzame activiteiten (A1)
(op taxonomie afgestemd) (A.1)

 

2.028

74%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

           

74%

0%

 

A.2 Voor de taxonomie in aanmerking komende, maar ecologisch niet duurzame activiteiten

                                   

Distributie van stadsverwarming en -koeling

4.15

5

0%

                             

Vervoer per motor, personenauto’s of lichte bedrijfswagens

6.5

0

0%

                             

Verwerving en eigendom van gebouwen

7.7

0

0%

                             

Transmissie en distributie van elektriciteit

4.9

6

0%

                             

Netto omzet voor de taxonomie in aanmerking komende, maar ecologisch niet duurzame activiteiten (A.2)

 

11

0%

                             

A. Totaal voor de taxonomie in aanmerking komende activiteiten (A.1+A.2)

 

2.039

75%

                       

74%

0%

 

B. Niet voor de taxonomie in aanmerking komende activiteiten

                                   

Distributie gas (NACE 35.22)

 

598

22%

                             

Overige bedrijfsactiviteiten

 

88

3%

                             

Netto omzet niet voor de taxonomie in aanmerking komende activiteiten (B)

 

686

25%

                             

Totaal opbrengsten Alliander (A+B)

 

2.725

100%

                             

CapEx 2023

Criteria inzake substantiële bijdrage

GEAD-criteria
(geen ernstige afbreuk doen aan)

Economische activiteiten

Code

Absolute CapEx

CapEx-aandeel

Klimaat mitigatie

Klimaat adaptie

Water en mariene hulp-bronnen

Veront-reiniging

Circulaire economie

Bio-diversiteit en eco-systemen

Klimaat adaptie

Water en mariene hulp-bronnen

Circulaire economie

Veront-reiniging

Bio-diversiteit en eco-systemen

Minimum-garanties

Op taxonomie afgestemd aandeel CapEx jaar N

Op taxonomie afgestemd aandeel CapEx jaar N-1

Categorie (faciliterend / transitie activiteit)

   

€ mln

%

J/N

J/N

J/N

J/N

J/N

J/N

J/N

J/N

J/N

J/N

J/N

J/N

%

%

F / T

A. Voor de taxonomie in aanmerking komende activiteiten

                                   

A.1 Ecologisch duurzame activiteiten (op taxonomie afgestemd)

                                   

Transmissie en distributie van elektriciteit

4.9

1.075

76%

J

N

N

N

N

N

J

nvt

J

J

J

J

76%

0%

F

CapEx ecologisch duurzame activiteiten
(op taxonomie afgestemd) (A.1)

 

1.075

76%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

           

76%

0%

 

A.2 Voor de taxonomie in aanmerking komende, maar ecologisch niet duurzame activiteiten

                                   

Distributie van stadsverwarming en -koeling

4.15

17

1%

                             

Vervoer per motor, personenauto’s of lichte bedrijfswagen

6.5

24

2%

                             

Verwerving en eigendom van gebouwen (<2020)

7.7

2

0%

                             

Transmissie en distributie van elektriciteit

4.9

0

0%

                             

CapEx voor de taxonomie in aanmerking komende, maar ecologisch niet duurzame activiteiten (A.2)

 

43

3%

                             

A. Totaal voor de taxonomie in aanmerking komende activiteiten (A.1+A.2)

 

1.118

79%

                       

76%

0%

 

B. Niet voor de taxonomie in aanmerking komende activiteiten

                                   

Distributie gas (NACE 35.22)

 

186

13%

                             

Overige bedrijfsactiviteiten

 

112

8%

                             

CapEx niet voor de taxonomie in aanmerking komende activiteiten (B)

 

298

21%

                             

Totaal Alliander (A+B)

 

1.416

100%

                             

OpEx 2023

     

Criteria inzake substantiële bijdrage

GEAD-criteria
(geen ernstige afbreuk doen aan)

       

Economische activiteiten

Code

Absolute OpEx

OpEx-aandeel

Klimaat mitigatie

Klimaat adaptie

Water en mariene hulp-bronnen

Veront-reiniging

Circulaire economie

Bio-diversiteit en eco-systemen

Klimaat adaptie

Water en mariene hulp-bronnen

Veront-reiniging

Circulaire economie

Bio-diversiteit en eco-systemen

Minimum-garanties

Op taxonomie afgestemd aandeel OpEx jr N

Op taxonomie afgestemd aandeel OpEx jr N-1

Categorie (faciliterend / transitie activiteit)

 

€ mln

%

J/N

J/N

J/N

J/N

J/N

J/N

J/N

J/N

J/N

J/N

J/N

J/N

%

%

F / T

A. Voor de taxonomie in aanmerking komende activiteiten

                                   

A.1 Ecologisch duurzame activiteiten (op taxonomie afgestemd)

                                   

Transmissie en distributie van elektriciteit

4.9

154

75%

J

N

N

N

N

N

J

nvt

J

J

J

J

75%

0%

F

OpEx ecologisch duurzame activiteiten (A.1)

 

154

75%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

           

75%

0%

 

A.2 Voor de taxonomie in aanmerking komende, maar ecologisch niet duurzame activiteiten (niet op taxonomie afgestemde activiteiten)

                                   

Distributie van stadsverwarming en -koeling

4.15

2

0%

                             

Vervoer per motor, personenauto’s of lichte bedrijfswagen

6.5

0

0%

                             

Verwerving en eigendom van gebouwen (<2020)

7.7

5

3%

                             

Transmissie en distributie van elektriciteit

4.9

0

0%

                           

F

OpEx voor de taxonomie in aanmerking komende, maar ecologisch niet duurzame activiteiten (A.2)

 

7

3%

                             

A. Totaal voor de taxonomie in aanmerking komende activiteiten (A.1+A.2)

 

161

78%

                       

75%

0%

 

B. Niet voor de taxonomie in aanmerking komende activiteiten

                                   

Distributie gas (NACE 35.22)

 

45

22%

                             

Overige bedrijfsactiviteiten

 

0

0%

                             

OpEx niet voor de taxonomie in aanmerking komende activiteiten (B)

 

45

22%

                             

Totaal Alliander (A+B)

 

206

100%

                             

Vergelijkende cijfers

In vergelijking met voorgaand jaar is de bedrijfsactiviteit Transmissie en distributie van elektriciteit geclassificeerd als een ecologisch duurzame bedrijfsactiviteit doordat Alliander in 2023 voldoet aan de Minimumgaranties. In 2022 werd deze bedrijfsactiviteit nog geclassificeerd als in aanmerking komend maar ecologisch niet duurzaam. Verder zijn er geen wijzigingen opgetreden in de classificatie van de bedrijfsactiviteiten onder de EU-taxonomie. De mutatie in de cijfers is het gevolg van de ontwikkelingen zoals die hiervoor is toegelicht in de paragraaf Winst- en verliesrekening over 2023.

   

Omzet

CapEx

OpEx

€ miljoen

 

2022

2023

2022

2023

2022

2023

Ecologisch duurzame activiteiten

     

2.028

74%

   

1.075

77%

   

154

75%

In aanmerking komende, maar ecologisch niet duurzame activiteiten

 

1.527

71%

11

0%

988

80%

43

2%

143

77%

5

3%

Niet voor de taxonomie in aanmerking komende activiteiten

 

622

29%

686

25%

252

20%

298

21%

42

23%

45

22%

                           

Totaal

 

2.150

100%

2.725

100%

1.240

100%

1.416

100%

185

100%

205

100%