Noot 22 Overige baten 

€ miljoen

2023

2022

Exploitatiebijdragen en overige bedrijfsopbrengsten

25

36

Leasebaten uit operationele leases

29

27

     

Totaal

54

63

De overige baten zijn in het boekjaar 2023 uitgekomen op € 54 miljoen (2022: € 63 miljoen). In de overige baten in 2023 is een eenmalige opbrengst van € 5 miljoen verantwoord als gevolg van de verkoop van onze locatie aan de Spaklerweg. In 2022 is een incidentele bate verantwoord als gevolg van de verkoop van dochteronderneming Stam. Deze entiteit hebben wij in januari 2022 verkocht hetgeen heeft geresulteerd in een positief verkoopresultaat van € 13 miljoen.