Personalia RvC

A. (Annemarie) Jorritsma-Lebbink (1950, Nederlandse nationaliteit), voorzitter

 • Eerste benoeming: 1 juli 2016

 • Einde lopende termijn: 2024

 • Commissie: lid Selectie-, Benoemings- en Remuneratiecommissie

Achtergrond

Annemarie Jorritsma was vanaf 9 juni 2015 tot 13 juni 2023 Eerste Kamerlid voor de VVD en sinds 24 november 2015 fractievoorzitter. In 1982 begon haar Haagse politieke loopbaan als Tweede Kamerlid. In het kabinet-Kok I was zij minister van Verkeer en Waterstaat en in het kabinet-Kok II minister van Economische Zaken en vicepremier. Annemarie Jorritsma was burgemeester van Almere van 2003 tot 2015. Tevens was zij zeven jaar voorzitter van de VNG.

Relevante nevenfuncties

 • Lid RvC Sandy HoldCo (Roompot), lid RvC Wilgenhaege Capital Markets, lid raad van advies Econowind (vanaf september 2023), voorzitter Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP), lid van de RvT Platform Talent voor Techniek, voorzitter bestuur Nederland Distributieland (vanaf 26 april 2023)

 F. (Frits) Eulderink (1961, Nederlandse nationaliteit)

 • Eerste benoeming: 26 september 2019

 • Einde lopende termijn: 2027

 • Commissie: lid Auditcommissie

Achtergrond

Frits Eulderink is COO en lid van de Raad van Bestuur van Koninklijke Vopak. Eerder heeft hij diverse technische en managementposities bekleed bij Shell waaronder Vice President Unconventional Oil in Houston (Verenigde Staten)

Relevante nevenfuncties

Voorzitter RvC Energie Beheer Nederland (m.i.v. 1 januari 2024), lid Raad van Advies onderzoeksinstituut Sterrewacht Leiden, lid van de International Review Board Nederlandse Onderzoeksschool voor de Astronomie

T. (Thessa) Menssen (1967, Nederlandse nationaliteit)

 • Eerste benoeming: 26 september 2019

 • Einde lopende termijn: 2027

 • Commissie: voorzitter Auditcommissie

Achtergrond

 • Thessa Menssen was CFO en lid van de Raad van Bestuur van BAM Groep. Eerder was zij CFO en COO van het Rotterdams Havenbedrijf

Relevante nevenfuncties

Lid RvC Aalberts* (vanaf 9 maart 2023), lid RvC Ecorys, lid RvT Scheepvaartmuseum, lid RvT Kröller Müller Museum

M. (Marinka) Nooteboom (1971, Nederlandse nationaliteit)

 • Eerste benoeming: 19 april 2023

 • Einde lopende termijn: 2027

 • Commissie: lid Auditcommissie (m.i.v. 1 mei 2023)

Achtergrond

Marinka Nooteboom is CEO van Koninklijke Nooteboom Group. Ze begon haar carrière in de financiële sector bij achtereenvolgens F. van Lanschot Bankiers en ING, alvorens zij in 2010 overstapte naar de Nooteboom Groep.

Relevante nevenfuncties

Lid Raad van Advies Ace Centre of expertise

G.R. (Gerard) Penning (1963, Nederlandse nationaliteit)

 • Eerste benoeming: 1 februari 2021

 • Einde lopende termijn: 2025

 • Commissie: lid Auditcommissie (tot 1 mei 2023), voorzitter Selectie-, Benoemings- en Remuneratiecommissie (m.i.v. 1 mei 2023)

Achtergrond

Gerard Penning was tot 1 december 2022 Chief Human Resources Officer (CHRO) en lid van het Executive Committee van ABN AMRO. Eerder heeft hij verschillende management en bestuurlijke posities bekleed bij Shell waaronder Executive Vice President van HR Downstream.

Relevante nevenfuncties

Lid van de Administrative Board van de internationale organisatie Sustainable Energy for All (SEforALL), non-executive director Inuka, B corp gespecialiseerd in coaching (vanaf 26 juli 2023)

Afgetreden in 2023

De heer B. (Bert) Roetert (1956, Nederlandse nationaliteit)

 • Eerste benoeming: 2015

 • Commissie: voorzitter Selectie-, Benoemings- en Remuneratiecommissie

Achtergrond

 • Bert Roetert is directeur/eigenaar van Advies, Bestuur en Toezicht (AB&T). Eerder was hij CEO van Schuitema/C1000 en directievoorzitter van Friesland Foods West Europa.

Relevante nevenfuncties

Bestuursvoorzitter Centraal Bureau Levensmiddelen (CBL), voorzitter RvC Zeeman Groep*, lid RvC Jan Linders Supermarkten*, lid RvC Royal Smilde*

 • *Toezichthoudende functie bij zogenaamde grote rechtspersoon zoals bedoeld in artikel 2:142a BW