Noot 58 Aandeel in winst/verlies van ondernemingen waarin wordt deelgenomen

€ miljoen

2023

2022

Resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen na belastingen

264

197

     

Aandeel in winst/verlies van ondernemingen waarin wordt deelgenomen

264

197

Het resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen na belastingen bedraagt € 264 miljoen en is daarmee € 67 miljoen hoger dan in 2022. Dit komt met name door een hoger resultaat van de netbeheerder Liander.