Veilige infrastructuur

Omschrijving van het thema

Werken aan gas- en elektriciteitsinfrastructuur brengt risico’s met zich mee. Veilig werken zonder incidenten is van groot belang voor alle betrokkenen. De veiligheid van netwerken voor alle betrokkenen heeft onze hoogste prioriteit. Het optreden van incidenten in het energienetwerk maakt gerichte aanpak van nog groter belang. Om dit te realiseren zorgen we dat we de risico’s inzichtelijk hebben en nemen we maatregelen om de risico’s te mitigeren.

Impact op mens en planeet

Veiligheidsincidenten kunnen optreden in relatie met burgers, bezoekers of voorbijgangers op locaties waar wij werken. Incidenteel kan een situatie met het vrijkomen van gas of met elektriciteit ontstaan waarbij gevaar en schade naar of voor de omgeving optreedt. Ongelukken in de persoonlijke levenssfeer in de relatie met onze netwerken hebben altijd een heel hoge impact, deze treden echter hoogst zelden op.

Risico’s

Door toenemende belasting en druk op de netwerken of door risico’s van hoge werkdruk ontstaat grotere kans op incident of calamiteit.

Kansen

Uitbreiding en vernieuwing van het netwerk bieden kansen voor versnelde sanering en vervanging.

Impact op waarde van Alliander

Veiligheidsincidenten kunnen grote impact hebben op de waarde van Alliander. Een grootschalige gebeurtenis kan zowel op persoonlijk vlak als in termen van (gevolg)schade aan assets grote gevolgen hebben. De impact hiervan raakt mogelijk zowel menselijk, sociaal als financieel impactkapitaal.

Relatie met Impactmodel Alliander

Indicatoren voor menselijk kapitaal.

Stakeholderverwachting

Veilige infrastructuur is van belang voor alle betrokkenen. Medewerkers verwachten een werkomgeving waarin zij geconcentreerd en veilig kunnen werken. Klanten verwachten dat wij tijdens onze werkzaamheden hun veiligheid garanderen.

Strategische pijlers

Toekomstbestendig fundament.

Onze langetermijndoelstelling

Iedereen veilig thuis! Met 0 vermijdbare ongevallen. Dat is de veiligheidsambitie van Alliander.

Evaluatie en bijdrage vanuit Alliander

In 2023 hebben we ons asbestsaneringsprogramma versneld, de sanering van het grijs gietijzerdeel van ons gasnetwerk vervolgt, de toegang en beveiliging van stations verder verbeterd en zijn we een onderzoek gestart naar schades en faalfactoren in assets.

Stakeholderinformatie