Gebeurtenissen na balansdatum

Zie voor de gebeurtenissen na balansdatum noot 36.