Noot 9 Voorraden 

€ miljoen

2023

2022

Grond- en hulpstoffen

169

127

Gereed product

24

14

     

Boekwaarde per 31 december

193

141

De terugname op impairments op voorraden in 2023 zijn € 0,3 miljoen. In 2022 was sprake van een impairment van € 0,2 miljoen.