Noot 26 Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen vaste activa

Onder de desinvesteringen zijn begrepen de versnelde afschrijvingen van buiten gebruik gestelde activa.

€ miljoen

Bedrijfsgebouwen en -terreinen

Netwerken

Gebruiksrecht vaste activa

Overig

Totaal

2023

         

Afschrijvingen

6

322

24

142

494

Desinvesteringen

-

17

-

17

34

           

Totaal 2023

6

339

24

159

528

           

2022

         

Afschrijvingen

5

315

23

152

495

Desinvesteringen

-

22

-

22

44

           

Totaal 2022

5

337

23

174

539