Noot 54 Overige bedrijfskosten

€ miljoen

2023

2022

Doorbelaste posten groepsmaatschappijen

1

2

Huisvesting en transport

5

5

Huren, leasen en pachten

7

6

Stafdiensten en ICT

68

58

Accountants-, notaris- en adviesuitgaven

38

16

Overige belastingen

1

1

Overig

7

7

     

Totaal

127

95

Doorbelaste posten groepsmaatschappijen betreffen met name interne ontwikkelprojecten op holdingniveau.