Connectiviteitstabel

In de connectiviteitstabel maken we duidelijk hoe onderdelen als waarde, materiële thema's, indicatoren, doelen en resultaten, strategie en de bijdrage aan de Sustainable Development Goals met elkaar samenhangen.* 

Een hoge leveringsbetrouwbaarheid tegen lage kosten

Materiële onderwerpen

 

Indicatoren

 

Resultaat 2022

 

Resultaat 2023

 

Doel 2023

 

Doel lange termijn

 

Bijdrage aan SDG

Energiezekerheid klant

 

Uitvalduur elektriciteit in minuten1

 

21,3

 

23,2

 

Maximaal 23

 

Hoge leveringsbetrouwbaarheid.

 

SDG 7.1

 

Uitvalduur gas in seconden

 

59

 

116

 

-

   
 

Aantal klant-aansluitingen

 

5,9 miljoen

 

5,9 miljoen

 

Geen

   
 

Klantgemak in NES score

 

Consument: 49%
Zakelijk: 34%

 

Consument: 43%
Zakelijk: 36%

 

Consument: > 48%
Zakelijk: > 42%

   

SDG 9.1

 

Aantal transport-beperkingen

 

2.535

 

5.201

 

3.400

   

SDG 7.1

 

Investeringen in de netten in € miljoen

 

1.228

 

1.411

 

1.246

 

Jaarlijks meer dan € 1.500 miljoen investeren.

 

SDG 9.1

Digitalisering en dataveiligheid

 

Nieuw gerealiseerde glasvezelinfrastructuur in kilometers

 

146

 

287

 

150

 

De uitrol van het toekomstig glasvezelnetwerk doorzetten. Meer eigen netwerk en daarmee continuïteit borgen en het vergroten van de betrouwbaarheid, waarbij tegelijk gestreefd wordt naar maximale samenwerking met andere vitale infrastructuur-organisaties.

 

Verduurzaming van de energievoorziening en van onze organisatie

Materiële onderwerpen

 

Indicatoren

 

Resultaat 2022

 

Resultaat 2023

 

Doel 2023

 

Doel lange termijn

 

Bijdrage aan SDG

Klimaatverandering (mitigatie en adaptie)

 

Aantal klanten met duurzame opwek

 

772.911

 

973.128

 

Alle nieuwe decentrale opwek in onze regio's kunnen aansluiten.

 

Jaarlijks alle nieuwe (aanvragen) decentrale opwek in onze regio's (kunnen) aansluiten.

 

SDG 7.2 en SDG 11.3

 

Bruto CO2-uitstoot eigen bedrijfsvoering in kton

 

2892

 

425

 

416

 

Vanaf 2025 voldoen aan de bepalingen en scope-vereisten van SBTi voor beperking van klimaatemissies.

 

SDG 7.2, SDG 11.3 en SDG 13.3

 

Netto CO2-uitstoot eigen bedrijfsvoering door vergroening in kton

 

292

 

0

 

0

   

SDG 7.2

Circulaire bedrijfsvoering

Ketenverantwoordelijkheid

 

Circulair ingekochte primaire assets in % van totaal

 

28%

 

31%

 

Minimaal 31%

 

45% circulair ingekocht in 2027.

 

SDG 12.5

Een veilig energienetwerk en een veilige werk- en dataomgeving

Materiële onderwerpen

 

Indicatoren

 

Resultaat 2022

 

Resultaat 2023

 

Doel 2023

 

Doel lange termijn

 

Bijdrage aan SDG

Veilige infrastructuur

 

Lost Time Injury Frequency (LTIF)

 

1,93

 

2,0

 

-4

 

Veiligheid is een randvoorwaarde voor onze bedrijfsvoering. We creëren een proactieve veiligheidscultuur.

 

SDG 8.8

Digitalisering en dataveiligheid

 

Aantal geïdentificeerde lekken gemeld bij de Autoriteit Persoons-gegevens

 

5

 

1

 

0

 

Geen terechte klachten inzake schending privacy en/of datalek van klanten krijgen.

 

SDG 9.1

Een aantrekkelijke, inclusieve werkgever met gelijke kansen voor iedereen

Materiële onderwerpen

 

Indicatoren

 

Resultaat 2022

 

Resultaat 2023

 

Doel 2023

 

Doel lange termijn

 

Bijdrage aan SDG

Goed werkgeverschap

 

Aantal medewerkers met verzuim door een ongeval

 

22

 

24

 

0

 

Veiligheid is een randvoorwaarde voor onze bedrijfsvoering. We creëren een proactieve veiligheidscultuur.

 

SDG 8.8

 

Opleidingskosten in % van de salariskosten

 

2,9%

 

3,0%

 

3,0%

 

3,0%

 

SDG 8.5

 

Aantal aangeboden leer/werkplekken aan medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt

 

90

 

1255

 

Minimaal 154

 

Wij bieden duurzaam werk voor mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt, die voldoen aan de Participatiewet. We bieden daarnaast werkervaring, stages en andere leerervaringen voor een brede doelgroep. In 2024 willen wij voldoen aan de Quotumwet.

 
 

Medewerkersonderzoek: betrokkenheid en bevlogenheid

 

82%

 

82%

 

Minimaal 81%

 

Topwerkgever zijn: een innovatief en succesvol bedrijf waar we werken aan het ontwikkelen van toekomstgerichte kennis en competenties.

 

Een kredietwaardige onderneming met een solide rendement

Materiële onderwerpen

 

Indicatoren

 

Resultaat 2022

 

Resultaat 2023

 

Doel 2023

 

Doel lange termijn

 

Bijdrage aan SDG

Energiezekerheid klant: verantwoord investeringsbeleid

 

Kredietbeoordeling

 

S&P A+/A-1/stable outlook
Moody's Aa3/P-1/stable outlook

 

S&P A+/A-1/watch positive
Moody’s Aa3/P-1/stable outlook

 

Kredietbeoordeling: Handhaven solide A rating profiel

 

Een kredietwaardige onderneming blijven. Voortdurend beter presteren dan de sector op het gebied van kosten en operational excellence. Solide resultaten passend bij het gereguleerde toegestane rendement.

 

SDG 9.1

 

FFO/nettoschuld

 

19,2%

 

21,1%

 

FFO/nettoschuld: minimaal 15%

   
 

Rentedekking

 

12,1

 

12,2

 

Rentedekking: minimaal 3,5

   
 

Nettoschuld/(nettoschuld + eigen vermogen)

 

43,8%

 

46,9%

 

Nettoschuld/(nettoschuld + eigen vermogen): maximaal 60%

   
 

Solvabiliteit

 

49,0%

 

46,1%

 

Solvabiliteit: minimaal 30%

   

* Het thema samenwerken en dialoog met stakeholders heeft betrekking op al onze materiële onderwerpen. Zie ook de stakeholdertabel elders in dit jaarverslag.

  • 1De uitvalduur elektriciteit wijkt af van de gereguleerde rapportage. In deze rapportage worden de storingen in het hoogspanningsnet (CBL-assets) waarvan Liander eigenaar is niet meegenomen.
  • 2Het resultaat van de bruto CO2-uitstoot en vergroeningen voor 2022 zijn herberekend op basis van de meest recente emissiefactoren en het voortschrijdend inzicht in de totale netverliezen van elektriciteit en gas in het jaar 2022.
  • 3Het aantal normuren waarmee de LTIF wordt berekend is gelijk getrokken met sectorgenoten van 1.800 naar 1.600 uren, derhalve is de LTIF van 2022 herrekend naar 1,9.
  • 4Voor de prestatie-indicator LTIF wordt geen target vastgesteld. Dit is ingegeven door het feit dat het aantal ongevallen met verzuim idealiter "0" zou moeten zijn. We willen daarbij telkens een dalende trend laten zien.
  • 5Het aantal medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt bestaat uit 125 participatiewetbanen en betreft 100,4 fte.