Ons netwerk: hoge leveringsbetrouwbaarheid tegen lage kosten

Onze energienetwerken behoren met 99,99% beschikbaarheid tot de betrouwbaarste ter wereld. In 2023 bleef de leveringsbetrouwbaarheid onveranderd hoog. Net als in 2022 staan tijdige aansluiting van klanten en uitbreiding van de netten onder druk. Daarom werken we aan manieren om de vraag naar transportcapaciteit te verminderen, ons net beter te benutten en meer werk te maken. 

Gerelateerde onderwerpen

Dit hoofdstuk gaat over wat wij doen op het gebied van toegang tot energie, leveringsbetrouwbaarheid en klantgemak. De gerapporteerde informatie heeft betrekking op thema's die stakeholders belangrijk vinden. Daarbij dragen de activiteiten bij aan een SDG.

Materiële thema's

SDG's

Stakeholdergroepen

A) Energiezekerheid klant
B) Klimaatverandering
C) Digitalisering en dataveiligheid
E) Ketenverantwoordelijkheid
F) Governance
G) Dialoog met stakeholders
H) Circulaire bedrijfsvoering

       

Klanten
Aandeelhouders
Investeerders

Doelen en resultaten leveringsbetrouwbaarheid

Klantgemak consumenten

43%

resultaat 2023

≥ 48%

doelstelling 2023

49% in 2022

Klantgemak zakelijk

36%

resultaat 2023

≥ 42%

doelstelling 2023

34% in 2022

Uitvalduur elektriciteit

23,21

resultaat 2023
in minuten

≤ 23,0

doelstelling 2023
in minuten

21,3 minuten in 2022

  • 1De uitvalduur elektriciteit wijkt af van de gereguleerde rapportage. In deze rapportage worden de storingen in het hoogspanningsnet (CBL-assets) waarvan Liander eigenaar is niet meegenomen.