Noot 14 Vooruitontvangen opbrengsten

Vooruitontvangen opbrengsten hebben betrekking op de bijdragen in aanleg, investeringspremies en subsidies. De amortisatietermijnen van de bijdragen in aanleg, investeringspremies en subsidies zijn gelijk aan de afschrijvingstermijnen van de betrokken activa (tussen de 10 en 50 jaar).

 

2023

2022

€ miljoen

Bijdragen

Subsidies

Totaal

Bijdragen

Subsidies

Totaal

Boekwaarde per 1 januari

1.953

12

1.965

1.894

12

1.906

             

Ontvangen

140

-

140

142

-

142

Amortisatie ten gunste van de winst-en-verliesrekening

-84

-

-84

-83

-

-83

             

Boekwaarde per 31 december

2.009

12

2.021

1.953

12

1.965