Het profiel van Alliander

Alliander N.V. is een netwerkbedrijf dat bestaat uit een groep bedrijven met in totaal ruim 8.800 medewerkers (8.400 fte) inclusief inhuur. De aandelen van Alliander N.V. worden gehouden door provincies en gemeenten. Alliander staat voor hoogwaardig beheer van het energienet. We investeren in de ontwikkeling van de energienetwerken en verkennen en realiseren innovatieve oplossingen. Met onze partners en aandeelhouders overleggen we over toekomstplannen en dragen we oplossingen aan voor complexe vraagstukken op het gebied van de energietransitie. Duurzaamheid speelt een belangrijke rol in de keuzes die wij maken.

Onze rol in het energiesysteem

Wij distribueren energie met de hoogst mogelijke veiligheid en continuïteit. We willen ervoor zorgen dat onze klanten hier 24 uur per dag, 7 dagen in de week over kunnen beschikken. Liander is de netbeheerder die de wettelijke taak heeft de gas- en elektriciteitsnetwerken te beheren en te ontwikkelen. We staan dag en nacht klaar om storingen te verhelpen. Energie die wij distribueren komt onder meer uit energiecentrales, windparken, zonneparken en uit het buitenland. Ook leveren steeds meer consumenten en bedrijven duurzame energie die ze zelf produceren, terug aan onze energienetten. Hierdoor ontstaat een wisselwerking en verwevenheid tussen vraag en aanbod van energie.

Alliander en haar dochterondernemingen werken samen met veel partijen in de energiesector en organisaties die willen innoveren op het gebied van energie. We maken de lokale uitwisseling van energie mogelijk en werken samen met overheden rondom vraagstukken over de warmtetransitie.

Als medeontwerper geven wij de rijksoverheid, gemeenten, provincies en bedrijven inzichten die helpen bij de langjarige ontwikkeling van het energiesysteem. Wij laten de mogelijkheden van het energienet zien en geven inzicht in de maatschappelijke kosten die keuzes met zich meebrengen. Daarnaast helpen we organisaties met datadiensten en werken we samen aan de ontwikkeling van de vraag- en aanbodgestuurde flexibele energiemarkt.

Met de onderdelen van ons netwerkbedrijf faciliteren we markten met producten en diensten die bijdragen aan een toekomstbestendig energienet. We bouwen en onderhouden de infrastructuur en faciliteren vraag en aanbod van energie. We maken inzichtelijk wie, wanneer, waar en in welke hoeveelheid energie produceert of verbruikt. 

Hoe we georganiseerd zijn

   

  • *Kenter is per 31 januari 2024 verkocht aan het consortium ABP en OMERS Infrastructure. 

Liander

Liander heeft de wettelijke taak om de energievoorziening in ons verzorgingsgebied betrouwbaar, betaalbaar en bereikbaar te houden. In totaal heeft Liander ruim 3,3 miljoen aansluitingen in Nederland. Liander staat 24/7 klaar om storingen te verhelpen en ontwikkelt, ontwerpt en beheert het energienet. Ook deelt Liander kennis en kunde met klanten en overheden om zo samen te werken aan het best passende energienet voor iedereen in het gereguleerde domein.

Qirion

Qirion is de realisatieketen voor het integrale transportdomein van het hoogspanningsnetwerk van Liander en TenneT in met name het verzorgingsgebied van Liander. Qirion ontwerpt, bouwt en onderhoudt energienetten. 

Kenter

Kenter levert innovatieve oplossingen voor energiemeting en energiemanagement. Kenter plaatst onder meer meters, levert meetdata en geeft inzicht in energieverbruik met online (verbruiks)analyses. Kenter is daarnaast verantwoordelijk voor de verkoop, realisatie en het beheer van middenspanningsinstallaties in het vrije domein. Om de potentie van Kenter en haar medewerkers optimaal te kunnen benutten voor de energietransitie is Kenter per 31 januari 2024 verkocht aan het consortium ABP en OMERS Infrastructure. 

Firan

Firan ontwerpt, realiseert en beheert toekomstbestendige energie-infrastructuren voor warmte, koude, stoom, duurzame gassen, zonnestroom, windenergie en CO2. Samen met gemeenten, projectontwikkelaars, woningcoöperaties, energieproducenten en andere partners werkt Firan aan slimme energie-oplossingen voor gebouwen, gebieden en gemeenten.

Telecomcluster Alliander 

Alliander Telecom levert betrouwbare telecommunicatie voor de besturing en beveiliging van kritische infrastructuren (waaronder elektriciteits- en gasnetten). Telecommunicatie is van cruciaal belang, bijvoorbeeld voor het beveiligen, besturen en uitlezen van data van kritische netwerkelementen en communicatie met bedrijfsvoeringscentra.

ENTRNCE

ENTRNCE faciliteert de huidige en toekomstige, decentrale energiemarkten. Daarin spelen energiecommunities, aggregators, actieve afnemers (prosumenten) en innovatieve energiedienstverleners de hoofdrol. ENTRNCE maakt voor deze partijen directe energie-uitwisseling mogelijk tussen opwekkers en verbruikers (peer2peer) met daarnaast volledige transparantie over de oorsprong en bestemming van energie. Daarmee bieden we decentrale markten keuzevrijheid en verlagen we toetredingsdrempels tot de energiemarkt.

Netbeheer Duitsland

Alliander AG beheert enkele kleinschalige elektriciteits- en gasnetten in Duitsland. Alliander AG heeft in totaal zo'n 10.000 aansluitingen.

2023 in cijfers

Aantal klantaansluitingen

5,9

miljoen

5,9 miljoen in 2022

Lost Time Injury Frequency (LTIF)

2,0

1,9 in 20221

Aantal medewerkers inclusief inhuur

8.438

fte

7.369 fte in 2022

Uitvalduur elektriciteit

23,2

minuten

21,3 minuten in 2022

Uitvalduur gas

116

seconden

59 seconden in 2022

Netto CO2-uitstoot

0

kton

29 kton in 20222

Netto-omzet

€ 2,7

miljard

€ 2,2 miljard in 2022

Investeringen in materiële vaste activa

€ 1.411

miljoen

€ 1.228 miljoen in 2022

Balanstotaal

€ 11,6

miljard

€ 10,7 miljard in 2022

Resultaat na belasting

€ 267

miljoen

€ 198 miljoen in 2022

Vrije kasstroom

€ -455

miljoen

€ -603 miljoen in 2022

FFO/nettoschuldpositie

21,1

%

19,2% in 2022

  • 1Het aantal normuren waarmee de LTIF wordt berekend is gelijk getrokken met sectorgenoten van 1.800 naar 1.600 uren, derhalve is de LTIF van 2022 herrekend
    naar 1,9.
  • 2Het resultaat van de netto CO2-uitstoot voor 2022 is herrekend volgens de meest recente emissiefactoren (2022).

Het werkgebied van Liander

Omvang netwerk elektriciteit

96.000

km

95.000 km in 2022

Omvang netwerk gas

42.000

km

42.000 km in 2022