Noot 36 Gebeurtenissen na balansdatum

Verkoop Kenter

Op 31 januari 2024 heeft Alliander de aandelen van haar dochteronderneming en aanbieder van integrale energieoplossingen Kenter BV (hierna Kenter) verkocht aan een consortium bestaande uit ABP en OMERS Infrastructure. Per deze datum heeft het consortium ook de volledige zeggenschap gekregen over Kenter en haar dochterondernemingen. De afgelopen jaren is Kenter gegroeid van een traditioneel meetbedrijf met 95 medewerkers naar een aanbieder van integrale energieoplossingen met meer dan 400 medewerkers. Mede doordat de markt waarin Kenter actief is sterk groeit, is de verwachting dat Kenter in de toekomst een nog grotere rol van betekenis zal spelen in de energietransitie en het ontzorgen van haar klanten.

Het werk dat Kenter doet, nu en in de toekomst, is zeer relevant voor de energietransitie. Die relevantie komt buiten Alliander beter tot zijn recht, omdat Alliander als netwerkbedrijf te maken heeft met beperkende wet- en regelgeving. De beperkingen zullen de komende jaren naar verwachting verder toenemen en een steeds grotere belemmering vormen voor het werk van Kenter en haar medewerkers. Daarnaast kan Alliander zich door de verkoop van Kenter nog meer focussen op de grote opgave om meer werk te realiseren, sneller in te spelen op ontwikkelingen en samen met partners het energienet van de toekomst te ontwerpen.

De netto-omzet van Kenter over 2023 bedroeg € 107 miljoen. Onderdeel van de transactie betreft tevens een beperkt aantal vrije domein activiteiten. Deze activiteiten zijn nu nog onderdeel van een Cross Border Lease (CBL) overeenkomst en maken daarmee nog deel uit van Liander NV. Deze activiteiten zullen na het beëindigen van de CBL per 2 januari 2025 door Alliander aan Kenter worden overgedragen.

Alliander heeft op 31 januari 2024 in totaal € 990 miljoen ontvangen. Daarvan heeft € 875 miljoen betrekking op de verkoop van de aandelen van Kenter BV, € 65 miljoen op de genoemde vrije domein activiteiten en de overige € 50 miljoen op het aflossen van de rekening courant schuld en rente. De voorlopige boekwinst op de verkoop van Kenter BV bedraagt € 758 miljoen. In maart 2024 zal de definitieve koopsom en boekwinst inzake de verkoop van aandelen van Kenter worden bepaald, in het voorjaar van 2025 de definitieve koopsom en boekwinst van de vrij domein activiteiten. De activa en passiva van Kenter zijn op 31 december 2023 als Aangehouden voor verkoop geclassificeerd in de geconsolideerde balans van Alliander. De activa van de vrij domein activiteiten zullen in 2024 als zodanig worden gerubriceerd. Alle 400 medewerkers van Kenter gaan mee over.