Noot 28 Financiële lasten

€ miljoen

2023

2022

Leningen van derden

-75

-51

Overige financiële lasten

-3

-3

     

Totaal

-78

-54

De stijging van de financiële lasten in 2023 wordt met name veroorzaakt door de rentelasten op de uitgifte van een langlopende obligatielening in 2023.