Noot 33 Activa en passiva aangehouden voor verkoop en beëindigde bedrijfsactiviteiten

2023

De posten activa aangehouden voor verkoop alsmede de verplichtingen aangehouden voor verkoop ultimo 2023 hebben volledig betrekking op de activa en verplichtingen van Kenter B.V. Kenter is op 31 januari 2024 verkocht, zie noot [36].

2022

De posten activa aangehouden voor verkoop alsmede de verplichtingen aangehouden voor verkoop ultimo 2022 hebben volledig betrekking op de activa en verplichtingen van Kenter B.V. en de locatie Spaklerweg te Amsterdam.