Veilige infrastructuur

Klanten rekenen op een veilige infrastructuur en gaan ervan uit dat wij tijdens onze werkzaamheden hun veiligheid garanderen. De veiligheid van onze netwerken voor alle betrokkenen heeft dan ook prioriteit. We investeren continu in de betrouwbaarheid van onze infrastructuur op basis van informatie over de conditie van ons netwerk.

Vervangingsprogramma grijs gietijzeren en asbestcement gasleidingen

In het verleden zijn grijs gietijzeren en asbest cement leidingen veel toegepast als hoofdleidingen in het gasdistributienet. In de loop der jaren zijn meer moderne materialen (kunststof) beschikbaar gekomen en die worden nu gebruikt voor de aanleg en vervanging van gasleidingen. Het saneringsplan voor grijs gietijzeren en asbestcement gasleidingen is in 2019 met acht jaar verkort tot 2032. In 2023 heeft Liander 168 kilometer van de grijs gietijzeren en asbestcement gasleidingen verwijderd. Dit is zestien kilometer boven de jaardoelstelling van 152 kilometer. Naast deze vervangingen speuren we proactief en frequent met zeer gevoelige apparatuur naar (kleine) gaslekken. Dit doen we niet alleen op grijs gietijzeren en asbestcementleidingen maar op alle hoofd- en aansluitleidingen die in bedrijf zijn. Zo kunnen we gaslekken, nog voor ze een probleem vormen, in een vroeg stadium aanpakken. We blijven alert op veranderende situaties en nieuwe risico’s en geven indien nodig hoge prioriteit aan het vervangen van leidingen.

Asbest in bovengrondse installaties en gebouwen

In het distributiedomein hebben we verder gewerkt aan het saneren van asbest in de middenspanningsruimtes die volgens de kleurcodes van het branchebeleid (rood en oranje) zijn aangewezen om aan te pakken. Het is de bedoeling dat de asbestsaneringen voor deze geselecteerde ruimtes in 2027 zijn afgerond.

Schade na storingen onderzoeken 

We voeren onderzoek uit als zich incidenten in het elektriciteitsnet voordoen. Een schadeonderzoek team (SOT) voert het onderzoek naar schade en storingen in Liander-componenten uit. Dit met als doel om de mogelijke oorzaak te achterhalen en inzicht te verkrijgen in het faalgedrag van de assets. Daarmee kunnen we onderhoudsprogramma's en verbeteracties herzien of opstellen. In 2023 hebben we 109 schadeonderzoeken afgerond, waarvan 104 op het domein van midden- en laagspanning en vijf op het domein van hoogspanning.

Beveiliging van elektriciteitsverdeelstations

In 2023 zagen we dat de in 2022 geplaatste tijdelijke camera's hebben geleid tot een toename van het aantal meldingen van verdachte situaties en inbraken. We registreerden 61 meldingen (2022: 48). We werken aan structurele maatregelen om de stations te voorzien van het juiste beveiligingsniveau. Zo voorzien we kritieke stations van een permanent bewakingssysteem.