Noot 1 Bedrijfscombinaties

In 2023 en 2022 hebben geen bedrijfscombinaties plaatsgevonden.