Excellent netbeheer

Leveringsbetrouwbaarheid van het elektriciteitsnet 

Onze klanten hadden in 2023 gemiddeld 23,2 minuten geen elektriciteit (2022: 21,3 minuten). Dat is net iets hoger dan de doelstelling van 23,0 minuten. De stijging ten opzichte van 2022 komt bijna geheel voor rekening van storingen in het laagspanningsnet. Door een toegenomen aantal storingen is de uitvalduur hoger dan in 2022. Daar staat tegenover dat de uitvalduur voor het middenspanningsnet is gedaald. 

De gemiddelde storingsduur per aansluiting van het elektriciteitsnet (minuten)
  • *Het Nederlandse gemiddelde over 2023 is nog niet bekend.
Oorzaken uitval elektriciteitsnet

Leveringsbetrouwbaarheid van het gasnet

Uitval van het gasnet komt relatief weinig voor. Fluctuaties in de uitvalduur van gas worden hoofdzakelijk veroorzaakt door incidentele verstoringen door derden, zoals graafwerkzaamheden, waarbij klanten langdurig gasloos zijn. Toch zagen we afgelopen jaar een stijging van het aantal seconden uitvalduur (116, ten opzichte van 59 in 2022). Deze is met name toe te schrijven aan storingen in Velsen-Noord en Culemborg. Zonder deze storingen zou de uitvalduur gemiddeld 40 seconden bedragen. 

Gemiddelde uitvalduur per aansluiting van gasnet (seconden)
  • *Het Nederlandse gemiddelde over 2023 is nog niet bekend.
Oorzaken uitval gasnet

Toegang tot energie

Als netbeheerder staan we voor de toegankelijkheid en betaalbaarheid van energie voor iedereen. Afsluitingen gebeuren op verzoek van de energieleverancier. We zijn terughoudend met het afsluiten van huishoudens met betalingsproblemen. Sinds 2022 zijn de energieprijzen flink gestegen. Hierdoor dreigden veel mensen in geldproblemen te komen. Om dat te voorkomen hebben energieleveranciers, gemeenten en netbeheerders eind 2022 afspraken gemaakt met de politiek. Zo is besloten dat alle partijen zich (extra) moeten inzetten om afsluiting te voorkomen. Bij Liander hebben monteurs, fraudespecialisten en binnendienstmedewerkers zich bijvoorbeeld ingezet om in contact te komen met de klant en hen te wijzen op de mogelijkheden van (financiële) hulpverlening. Samen hebben we gezocht naar een duurzame oplossing waarbij consumenten weer een energiecontract kunnen aangaan.
In april 2023 is het voorlopige afsluitbeleid omgezet in een permanente regeling. Hiermee wordt voor veel klanten de kans op afsluiten vanwege energiearmoede verkleind.

Voorkomen van energiearmoede

Als Liander voelen wij de maatschappelijke verantwoordelijkheid om afsluitingen te voorkomen en blijven wij ons inzetten voor duurzame oplossingen. Dit doen we vanuit het gedachtegoed dat niemand in Nederland te maken zou moeten hebben met energiearmoede, want wij zien energie als onderdeel van de bestaanszekerheid. Vorig jaar zijn we in samenwerking met de gemeente Amsterdam een pilot gestart om energiearmoede te bestrijden. In de loop van 2023 stapte ook de gemeente Arnhem in. Zo vechten we tegen het risico dat gezinnen gevangen raken tussen de Energiewet en de sociale wetgeving. In 2024 spannen we ons in om vanuit deze visie het draagvlak te vergroten en samenwerking met onze ketenpartners te intensiveren om de bescherming van kwetsbare consumenten zo effectief mogelijk vorm te geven. We kijken hiervoor naar de kansen binnen de huidige wet- en regelgeving, maar ook welke (juridische) beleidsaanpassingen bij zouden kunnen dragen aan meer consumentenbescherming.

Afsluitingen tijdens winterweer

Tijdens extreem winterweer nemen we passende maatregelen om toegang tot elektriciteit en warmte voor iedereen te borgen. Daarbij gaan we verder dan de wet voorschrijft. In de wet staat dat we moeten stoppen met afsluiten als het in De Bilt twee etmalen aaneengesloten vriest. Wij kijken elke week vooruit en bepalen dan of het in een etmaal gemiddeld onder nul graden blijft. Ook sluiten we niemand af tijdens de feestdagen in december.