Voorstel winstbestemming 2023

De Raad van Bestuur heeft met goedkeuring van de Raad van Commissarissen besloten om een bedrag van € 147,0 miljoen toe te voegen aan de Overige reserves. Het overige deel van de winst, € 120,3 miljoen, staat ter beschikking van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Dit komt overeen met maximaal 45 procent van het resultaat na belastingen, exclusief met name bijzondere posten en kosten voor projecten t.b.v. aandeelhouders.

Het dividend over 2023 is ten opzichte van 2022 gestegen met € 38,4 miljoen met name als gevolg van een hoger nettoresultaat in 2023.