Data delen en nieuwe marktdiensten

Om het energienet duurzaam te laten functioneren is meer data nodig. Netbeheerders hebben data nodig om netten te optimaliseren. Eindgebruikers kunnen met data betere keuzes maken die bijdragen aan het optimaliseren van hun energieverbruik. Richting 2030 gaan wij diverse nieuwe datadiensten introduceren en klant-, markt- en infradata proactief ter beschikking stellen aan klanten en marktpartijen. Dat doen we in de vorm van concrete dataproducten. Zo helpen we klanten beter zelf de regie te nemen over hun energiegebruik en netgunstige keuzes te maken. 

Energie-Buurtscan

Met de Energie-Buurtscan kunnen bedrijven, adviesbureaus en marktpartijen in een congestiegebied energiedata van hun directe omgeving inzien. Denk aan data over capaciteit van de assets in de directe omgeving of data over het gecontracteerde en gebruikte vermogen van bedrijven (‘netburen’) die in het gebied gevestigd zijn. Ook geeft de Energie-Buurtscan inzicht in de wachtrij van klanten die in het gebied een aansluiting willen. Kortom, de scan brengt in beeld wie de netburen zijn en hoe de congestie in een bepaald gebied er precies uitziet. Met deze informatie kunnen bedrijven met hulp van een energieadviesbureau en samen met hun netburen zelf aan de slag met het verkennen van de congestieproblematiek, en het onderzoeken van gebiedsgerichte oplossingen.