Noot 7 Overige financiële activa (inclusief kortlopend deel)

€ miljoen

Vorderingen, leningen en overig

Boekwaarde per 1 januari 2022

66

   

Effectief interestpercentage 2022

1%

   

Mutaties 2022

 

Terugbetaalde leningen en interest

-9

Betaalde waarborgsommen

100

Overige mutaties

2

Verstrekte leningen

8

Totaal

101

   

Boekwaarde per 31 december 2022

167

   

Effectief interestpercentage 2023

3%

   

Mutaties 2023

 

Terugbetaalde leningen en interest

-35

Betaalde waarborgsommen

-53

Overige mutaties

1

Verstrekte leningen

5

Totaal

-82

   

Boekwaarde per 31 december 2023

85

   

Langlopend deel overige financiële activa

38

Kortlopend deel overige financiële activa

47

De boekwaarde van de overige financiële activa bestond aan het eind van 2023 uit onder andere een kortlopende vordering uit hoofde van betaalde waarborgsommen (€ 47 miljoen), een vordering op de gemeente Amsterdam inzake de locatie Spaklerweg (€ 7 miljoen), een verstrekte lening door Alliander AG aan 450connect (€ 14 miljoen) en een langlopende vordering op EDSN (€ 12 miljoen).