Noot 55 Financiële baten

€ miljoen

2023

2022

Rente-inkomsten uit kasgeldleningen en deposito's

5

-

Financiële baten op leningen van groepsondernemingen

103

61

     

Totaal

108

61

De financiële baten op leningen van groepsondernemingen zijn € 52 miljoen hoger in vergelijking tot 2022 door de hogere doorbelaste interestpercentages.