Noot 16 Overige voorzieningen

€ miljoen

Overige voorzieningen

Boekwaarde per 1 januari 2022

28

   

Mutaties 2022

 

Onttrekkingen

-1

Vrijval

-10

Vervallen consolidaties

-4

Totaal

-15

   

Boekwaarde per 31 december 2022

13

   

Mutaties 2023

 

Dotaties

6

Onttrekkingen

-7

Vrijval

-1

Totaal

-2

   

Boekwaarde per 31 december 2023

11

De overige voorzieningen ultimo 2023 bedragen € 11 miljoen (2022: € 13 miljoen) en zien onder meer toe op mogelijke verplichtingen naar aanleiding van de verkoop van een dochteronderneming in het verleden.