Noot 27 Financiële baten

€ miljoen

2023

2022

Overige financiële baten

9

1

     

Totaal

9

1

De stijging van de financiële baten in 2023 wordt met name veroorzaakt door de gestegen marktrente voor beleggingen in liquiditeitsfondsen en de ontvangen rente op gestorte margin calls.