Noot 23 Kosten van inkoop en uitbesteed werk

€ miljoen

2023

2022

Netverliezen

330

252

Kosten transportcapaciteit en -beperkingen

453

291

Facturatie en inning

39

31

Inhuur aannemers, materiaalverbruik en overig

205

188

     

Totaal

1.027

762

De kosten van inkoop en uitbesteed werk zijn met € 265 miljoen gestegen ten opzichte van 2022 en bedragen € 1.027 miljoen. De kosten voor transportcapaciteit zijn € 162 miljoen gestegen als gevolg van de hogere tarieven die TenneT bij ons in rekening brengt. De kosten voor netverliezen zijn € 78 miljoen hoger als gevolg van de hoge energieprijzen waarvoor wij elektriciteit en gas moeten inkopen. De kosten voor inhuur van aannemers en materiaalverbruik zijn € 17 miljoen hoger door prijsstijgingen en een grotere hoeveelheid werk dat wij uitgevoerd hebben.