Overzicht totaalresultaat

Het totaalresultaat is als volgt opgebouwd:

€ miljoen

2023

2022

Resultaat na belastingen

 

267

 

198

         

Overige elementen totaalresultaat

       

Elementen die via het resultaat afgewikkeld worden

       

Mutatie hedge reserve

 

-

 

7

         

Totaalresultaat na belastingen

 

267

 

205

Het totaalresultaat na belastingen is vrijwel volledig toerekenbaar aan de aandeelhouders van Alliander N.V.