Personalia RvC

A. (Annemarie) Jorritsma-Lebbink (1950, Nederlandse nationaliteit), voorzitter

 • Eerste benoeming: 1 juli 2016

 • Einde lopende termijn: 2024

 • Commissie: lid Selectie-, Benoemings- en Remuneratiecommissie

Achtergrond

Annemarie Jorritsma is sinds 9 juni 2015 Eerste Kamerlid voor de VVD en sinds 24 november 2015 fractievoorzitter. In 1982 begon haar Haagse politieke loopbaan als Tweede Kamerlid. In het kabinet-Kok I was zij minister van Verkeer en Waterstaat en in het kabinet-Kok II minister van Economische Zaken en vicepremier. Annemarie Jorritsma was burgemeester van Almere van 2003 tot 2015. Tevens was zij zeven jaar voorzitter van de VNG.

Relevante nevenfuncties

Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, lid Raad van Commissarissen PricewaterhouseCoopers (PWC) Nederland (tot 1 februari 2022), lid Raad van Commissarissen Sandy HoldCo (Roompot) (vanaf 1 februari 2022), lid Raad van Commissaris Wilgenhaege Capital Markets, voorzitter Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP), lid Raad van Toezicht Platform Talent voor Techniek

 F. (Frits) Eulderink (1961, Nederlandse nationaliteit)

 • Eerste benoeming: 26 september 2019

 • Einde lopende termijn: 2023

 • Commissie: lid Auditcommissie

Achtergrond

Achtergrond: de heer Eulderink is COO en lid van de Raad van Bestuur van Koninklijke Vopak. Eerder heeft hij diverse technische en managementposities bekleed bij Shell waaronder Vice President Unconventional Oil in Houston (Verenigde Staten).

Relevante nevenfuncties

Bestuurslid SmartPort Rotterdam, lid Raad van Advies onderzoeksinstituut Sterrewacht Leiden, lid van de International Review Board Nederlandse Onderzoeksschool voor de Astronomie

T. (Thessa) Menssen (1967, Nederlandse nationaliteit)

 • Nationaliteit: Nederlandse

 • Eerste benoeming: 26 september 2019

 • Einde lopende termijn: 2023

 • Commissie: lid Auditcommissie

Achtergrond

Mevrouw Menssen was CFO en lid van de Raad van Bestuur van BAM Groep en eerder was zij CFO en COO van het Rotterdams Havenbedrijf.

Relevante nevenfuncties

Lid Raad van Commissarissen Ordina [1], lid Raad van Toezicht Stichting Topvrouw van het Jaar, lid Raad van Toezicht Scheepvaartmuseum, lid Raad van Toezicht Kröller Müller Museum

G. (Gerard) Penning (1963, Nederlandse nationaliteit)

 • Nationaliteit: Nederlandse

 • Eerste benoeming: 1 februari 2021

 • Einde lopende termijn: 2025

 • Commissie: lid Auditcommissie

Achtergrond

Achtergrond: de heer Penning was tot 1 december 2022 Chief Human Resources Officer (CHRO) en lid van het Executive Board van ABN AMRO. Eerder heeft hij verschillende management en bestuurlijke posities bekleed bij Shell waaronder Executive Vice President van HR Downstream.

Relevante nevenfuncties

Lid van de Administrative Board van de internationale organisatie Sustainable Energy for All (SEforALL)

B. (Bert) Roetert (1956, Nederlandse nationaliteit)

 • Nationaliteit: Nederlandse

 • Eerste benoeming: 19 februari 2015

 • Einde lopende termijn: 2023

 • Commissie: voorzitter Selectie-, Benoemings- en Remuneratiecommissie

Achtergrond

De heer Roetert is directeur/eigenaar van Advies, Bestuur en Toezicht (AB&T). Eerder was hij CEO van Schuitema/C1000 en directievoorzitter van Friesland Foods West Europa.

Relevante nevenfuncties

Bestuursvoorzitter Centraal Bureau Levensmiddelen (CBL), voorzitter Raad van Commissarissen Zeeman Groep [1], lid Raad van Commissarissen Jan Linders Supermarkten [1], lid Raad van Commissarissen Royal Smilde [1], voorzitter Afvalfonds Verpakkingen (tot 1 april 2021)

 • 1Toezichthoudende functie bij zogenaamde grote rechtspersoon zoals bedoeld in artikel 2:142a BW