Een wendbare en slagvaardige organisatie

Alliander kan een veranderend energiesysteem alleen faciliteren als we ons richten op ons gezamenlijk doel, ons slagvaardig en als één team organiseren. We hebben in 2022 stappen gezet in het verbeteren van onze wendbaarheid, slagvaardigheid en kostenefficiëntie. Dat hebben we gedaan door beter te prioriteren en de mindset ‘hoe kan het wél’ te stimuleren: als krapte op het net ervoor zorgt dat iets niet kan, hoe kunnen we onze klanten dan tóch verder helpen? De best practices hiervoor hebben we onder meer gedeeld op intranet.

Op teamniveau bieden we teams via de Samen Presteren-aanpak een mogelijkheid om hun effectiviteit te verbeteren en met elkaar te reflecteren op resultaat en gedrag, zodat ze samen beter kunnen presteren. In ons leiderschap leggen we duidelijker uit wat we van leiders verwachten: de Alliander-leider verbindt zichzelf met anderen door aandacht te besteden aan wat mensen beweegt en door open te staan voor de ander. Vakmanschap staat centraal in ons leiderschapsprofiel. De eerste stappen in ontwikkeling in lijn met het leiderschapsprofiel zijn gezet en komend jaar gaan we hier volop mee door.
Door communicatie op ons intranet sturen we op een cultuur waarin collega’s zich uitspreken. Soms door het direct uitspreken van het belang voor jezelf maar ook door vanuit leiderschap voorbeeldgedrag te laten zien in het openstaan voor kritische geluiden. We zien dat collega’s elkaar meer beginnen aan te spreken en dat ondanks verharding in de maatschappij, het overgrote deel van de communicatie binnen Alliander nieuwsgierig en constructief blijft.