Excellent netbeheer

Leveringsbetrouwbaarheid van het elektriciteitsnet 

Onze klanten hadden in 2022 gemiddeld 21,3 minuten geen elektriciteit (2021: 20,9 minuten). Deze stijging komt door een toename van storingen in het middenspanningsnet in de warme zomerperiode. Tegelijkertijd was de gemiddelde onderbrekingsduur per storing lager dan in 2021, waardoor de jaarlijkse uitvalduur slechts licht is gestegen ten opzichte van 2021. Het aantal herhaalstoringen kwam in 2022 uit op 28, mede door stijging van het aantal storingen, door graafschade en sluimerende storingen. 

  • *Het Nederlandse gemiddelde over 2022 is nog niet bekend.

Leveringsbetrouwbaarheid van het gasnet

Uitval van het gasnet komt relatief weinig voor. Fluctuaties in de uitvalduur van gas worden hoofdzakelijk veroorzaakt door incidentele verstoringen door derden, zoals graafwerkzaamheden, waarbij klanten langdurig gasloos zijn.

Uitvalduur van gasnet en oorzaken
  • *Het Nederlandse gemiddelde over 2022 is nog niet bekend.

Toegang tot energie

Als netbeheerder staan we voor de toegankelijkheid en betaalbaarheid van energie voor iedereen. Afsluitingen gebeuren op verzoek van de energieleverancier. We zijn terughoudend met het afsluiten van huishoudens met betalingsproblemen. Door de uitzonderlijk stijgende energieprijzen dreigden 1,2 miljoen (klein)verbruikers hun energierekening in de winter van 2022 - 2023 niet meer te kunnen betalen. Afsluiten als gevolg van de huidige energieprijzen waarbij klanten moeite hebben met het betalen van de energierekening is een verontrustende ontwikkeling. Een aantal tijdelijke maatregelen van het kabinet, zoals het prijsplafond, moet ertoe leiden dat minder mensen in de problemen komen bij het betalen van de energierekening en dat wij als netbeheerder minder afsluitverzoeken krijgen van leveranciers.

We hebben samen met andere partijen afgesproken geen klanten af te sluiten als we het vermoeden hebben dat er sprake is van energiearmoede. Betrokken partijen hierbij zijn de andere netbeheerders, de Autoriteit Consument en Markt (ACM), de Ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), energieleveranciers, Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en schuldhulpinstanties. We doen er daarom alles aan om ervoor te zorgen dat er een passende oplossing komt voor klanten die hiermee te maken krijgen. Zo is in de gemeente Amsterdam een pilot gestart om kwetsbare huishoudens te hulp te schieten. Voor een periode van drie maanden verstrekt Liander adressen van huishoudens die op de lijst staan om afgesloten te worden van energie uit met de gemeente. Hiermee kunnen gemeentelijke schuldhulpverleners deze kwetsbare huishoudens helpen om verdere groei van schulden en energieafsluiting te voorkomen.

Afsluitingen tijdens winterweer

Tijdens extreem winterweer nemen we passende maatregelen om toegang tot elektriciteit en warmte voor iedereen te borgen. Daarbij gaan we verder dan de wet voorschrijft. In de wet staat dat we moeten stoppen met afsluiten als het in De Bilt twee etmalen aaneengesloten vriest. Wij kijken elke week vooruit en bepalen dan of het in een etmaal gemiddeld onder nul graden blijft. Ook sluiten we niemand af tijdens de feestdagen in december.