Ontwikkeling van warmtenetten 

Onze publieke warmtenetten zorgen voor een optimale inzet van duurzame bronnen tegen de laagste maatschappelijke kosten en met transparante prijzen voor afnemers. De aanpak stimuleert de ontwikkeling van nieuwe lokale warmtebronnen en de verdere verduurzaming van het net. Het collectieve systeem ontsluit het volledige potentieel van lokaal beschikbare duurzame bronnen, zoals aquathermie, restwarmte van datacenters, biomassa en geothermie. In 2022 zijn we met onze dochteronderneming Firan in verschillende gemeenten aan de slag met de ontwikkeling van warmtenetten. 

  • In samenwerking met de gemeente Montferland en woningcorporatie Plavei hebben we tot en met het voorjaar van 2022 in totaal 222 huurwoningen in de Bloemenbuurt in Didam aangesloten op een modulair warmtesysteem.  

  • In Zaanstad hebben we het regionaal veiligheidskantoor en een deel van de nieuwbouwwijk Oostzijderpark op het warmtenetwerk aangesloten.  

  • In Harderwijk is gestart met de aanleg van een warmtenet met aquathermie voor nieuwbouwwijk Waterfront. 

  • Samen met de gemeente Zutphen, Woonbedrijf ieder1, energiecoöperatie ZutphenEnergie en Rijkswaterstaat hebben we een samenwerkingsovereenkomst gesloten om een warmtenet te ontwikkelen voor de wijk Helbergen in Zutphen. 

  • In Apeldoorn is vorig jaar Wijmakenenergie geselecteerd als warmteleverancier van het toekomstige warmtenet in de wijk Kerschoten.  

  • Op verschillende locaties in Amsterdam verkennen we samen met de gemeente, woningcorporaties en andere partners de mogelijkheden om oude en nieuwe gebouwen aan te sluiten op een warmtenet. 

Samenwerking om de lokale warmtetransitie verder te brengen 

Een belangrijke mijlpaal in de lokale warmtetransitie wordt de oprichting van het Gelders Warmte Infra Bedrijf, waarmee de Provinciale Staten in 2022 voorlopig hebben ingestemd. Provincie Gelderland, Alliander, Oost NL en zeven Gelderse gemeenten leggen met deze publieke organisatie de basis om de ontwikkeling en aanleg van lokale warmtenetten in Gelderland te versnellen.