Enkelvoudig overzicht van het totaalresultaat

€ miljoen

Noot

2022

2021

Resultaat na belastingen

 

198

242

Mutatie kasstroom hedgereserve

43

7

-

       

Totaalresultaat inclusief niet-gerealiseerde resultaten

 

205

242