Noot 44 Langlopende verplichtingen

Rentedragende verplichtingen

€ miljoen

2022

2021

Boekwaarde per 1 januari

3.035

2.482

     

Mutaties

   

Nieuwe leningen

797

599

Aflossingen

-409

-48

Valuta-omrekenverschillen en overige mutaties

2

2

Totaal

390

553

     

Boekwaarde per 31 december

3.425

3.035

Langlopende leningen inclusief kortlopend deel

 

Effectief interestpercentage

Kortlopend deel

Langlopend deel

€ miljoen

2022

2021

2022

2021

2022

2021

Achtergestelde leningen

2,2%

2,2%

-

8

599

599

Onderhandse en groene leningen

0,0%

1,1%

126

1

310

435

Euro Medium Term Notes

0,0%

1,4%

-

400

2.090

1.592

Euro Commercial Paper

0,5%

0,0%

300

-

-

-

             

Boekwaarde per 31 december

   

426

409

2.999

2.626

Achtergestelde leningen

Deze leningen zijn door aandeelhouders ter beschikking gesteld. Zij zijn ten opzichte van de andere schuldverplichtingen achtergesteld.

Looptijden rentedragende verplichtingen

€ miljoen

2022

2021

Minder dan 1 jaar

426

408

Tussen 1 en 2 jaar

400

125

Tussen 2 en 3 jaar

10

400

Tussen 3 en 4 jaar

299

9

Tussen 4 en 5 jaar

497

299

Meer dan 5 jaar

1.793

1.794

     

Boekwaarde per 31 december

3.425

3.035